Wie wij zijn & ANBI

Stichting Hello You is door de belastingdienst aangewezen ANBI-instelling. Dit houdt in dat giften en donaties aan Stichting Hello You fiscaal aftrekbaar zijn.

Aan het verkrijgen van een ANBI-status stelt de belastingdienst een aantal voorwaarden. Om te voldoen aan deze voorwaarden, verstrekt de stichting hierbij de volgende informatie.

Naam: Stichting Hello You, gevestigd op Kotter 9, 3863 ER Nijkerk, kvk-nummer 55229301, opgericht 27 april 2012.

Fiscaalnummer(RSIN) 851617141.

Jaarrekening 2020 downloaden? Klik hier : Jaarrekening 2020

Jaarrekening 2019 downloaden? Klik hier : Jaarrekening 2019

Activiteiten overzicht 2020 :
23 januari 2020 – Hello You Nieuw Jaars Gala diner bij Moeke in Nijkerk
Diner gesponsord door Van Wijnen in Nijkerk, eigen bijdrage van €10 van gasten gevraagd.

10 maart 2020 – bezoek aan Villa Faam in Eemnes
Met een bus naar theater door en voor mensen met een beperking, eigen bijdrage van €10 van gasten gevraagd.

juli/augustus 2020 – Ijsje eten
Vaste gasten kunnen een ijsje afhalen bij IJscootje in Nijkerk.  Uit reserves betaald. 

3 december  2020 – online videobellen met Sinterklaas
Eerste online activiteit waarbij gasten individueel 10 minuten met Sinterklaas konden bellen. Kosten van Sint en Piet pak en kadootjes voor deelnemers zijn  uit reserves betaald. Er is geen eigenbijdrage van gasten gevraagd voor deze activiteit. 

Als gevolg van de COVID situatie , hebben wij helaas ons programma moesten aanpassen naar online activiteiten. Het is voor een deel van onze gasten helaas niet mogelijk om aan dit soort activiteiten deel te nemen.
Wij hopen spoedig weer onze gebruikelijke avonden te kunnen starten.

ANBI-goedgekeurddoel-300x300

Contactgegevens
E-mail: helloyounijkerk @ gmail.com
Website: www.helloyounijkerk.nl
Telefoon: 06-10952285
Contactadres: Kotter 9, 3863 ER Nijkerk

Bestuurssamenstelling:
Liesbeth Kranenburg – de Graaf (voorzitter)
Anne Marie Bartels – Wouters (secretaris)
Martin Schuurman (penningmeester)
Bep Spruijt – van den Boom 
Anja Vedder – van Essen
Kirsty Koppenrade
Dick Groenewoudt

Doelstelling
De stichting heeft ten doel de sociale contacten onder mensen met een verstandelijke beperking te vergroten middels activiteiten waardoor zij hun sociale netwerk kunnen uitbouwen en daardoor minder alleen staan en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Beleidsplan 2021
Er zijn in Nijkerk weinig gelegenheden waar mensen met een verstandelijke beperking elkaar kunnen ontmoeten, om deze reden is Stichting Hello You opgericht. Ons doel is 6 ontmoetingsavonden per jaar voor deze doelgroep te organiseren. De ontmoetingsavonden zullen een thema hebben. De activiteiten op zo’n avond sluiten aan op het thema van de avond. Gestreefd wordt dat het aantal bezoekers 40-60 per avond zullen bedragen.
Wij ontvangen bij activiteiten waar onze deelnemers daadwerkelijk aanwezig zijn een kleine bijdrage van elke deelnemer.
Los daarvan ontvangen wij incidenteel vanuit de Nijkerkse samenleving financiële giften c.q. donaties.
Al deze gelden worden besteed aan uitgaven voor activiteiten van de Stichting Hello You.
Wij volgen de COVID richtlijnen van de overheid, waardoor face to face ontmoetingen tijdelijk zijn vervangen door online activiteiten.

Beloningsbeleid
De stichting heeft geen werknemers in dienst. De bestuursleden ontvangen geen arbeid/beloningsvergoeding en/of vacatiegelden. Summier wordt op basis van declaraties soms enige onkosten vergoed.

Uitgevoerde activiteiten
We proberen ieder jaar zo’n 8 activiteiten te organiseren variërend van een theater avond tot een uitje, waarbij we gemiddeld zo’n 50 gasten per avond verwelkomen. De avonden worden georganiseerd door vrijwilligers. Stichting Careander stelt hiervoor gratis De Postkamer ter beschikking.

De laatste versie de Privacy verklaring van Hello You Nijkerk is hier te vinden.