Wie wij zijn & ANBI

Stichting Hello You is door de belastingdienst aangewezen ANBI-instelling. Dit houdt in dat giften en donaties aan Stichting Hello You fiscaal aftrekbaar zijn.

Aan het verkrijgen van een ANBI-status stelt de belastingdienst een aantal voorwaarden. Om te voldoen aan deze voorwaarden, verstrekt de stichting hierbij de volgende informatie.

Naam: Stichting Hello You, gevestigd in Nijkerk, kvk-nummer 55229301, opgericht 27 april 2012.

Fiscaalnummer(RSIN) 851617141.

Jaarrekening 2019 downloaden? Klik hier : Jaarrekening 2019ANBI-goedgekeurddoel-300x300

Contactgegevens
E-mail: helloyounijkerk @ gmail.com
Website: www.helloyounijkerk.nl
Telefoon: 06-10952285
Contactadres: Kotter 9, 3863 ER Nijkerk

 

 

Bestuurssamenstelling:
Liesbeth Kranenburg – de Graaf (voorzitter)
Anne Marie Bartels – Wouters (secretaris)
Martin Schuurman (penningmeester)
Bep Spruijt – van den Boom 
Anja Vedder – van Essen
Kirsty Koppenrade
Dick Groenewoudt

Doelstelling
De stichting heeft ten doel de sociale contacten onder mensen met een verstandelijke beperking te vergroten middels activiteiten waardoor zij hun sociale netwerk kunnen uitbouwen en daardoor minder alleen staan en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Beleidsplan
Er zijn in Nijkerk weinig gelegenheden waar mensen met een verstandelijke beperking elkaar kunnen ontmoeten, Ons doel is 6 ontmoetingsavonden per jaar voor deze doelgroep te organiseren. De ontmoetingsavonden zullen een thema hebben. De activiteiten op zo’n avond sluiten aan op het thema van de avond. Gestreefd wordt dat het aantal bezoekers 40-60 per avond zullen bedragen.

Beloningsbeleid
De stichting heeft geen werknemers in dienst. De bestuursleden ontvangen geen arbeid/beloningsvergoeding en/of vacatiegelden. Summier wordt op basis van declaraties soms enige onkosten vergoed.

Uitgevoerde activiteiten
We proberen ieder jaar zo’n 8 activiteiten te organiseren variërend van een theater avond tot een uitje, waarbij we gemiddeld zo’n 50 gasten per avond verwelkomen. De avonden worden georganiseerd door vrijwilligers. Stichting Careander stelt hiervoor gratis De Postkamer ter beschikking.

De laatste versie de Privacy verklaring van Hello You Nijkerk is hier te vinden.

Oude  jaarrekeningen downloaden? Deze vindt u hier

 Jaarrekening 2015

Jaarrekening 2016