Wie wij zijn & ANBI

Stichting Hello You is door de belastingdienst aangewezen ANBI-instelling. Dit houdt in dat giften en donaties aan Stichting Hello You fiscaal aftrekbaar zijn.

Aan het verkrijgen van een ANBI-status stelt de belastingdienst een aantal voorwaarden. Om te voldoen aan deze voorwaarden, verstrekt de stichting hierbij de volgende informatie.

Naam: Stichting Hello You, gevestigd op Kotter 9, 3863 ER Nijkerk, kvk-nummer 55229301, opgericht 27 april 2012.

Fiscaalnummer(RSIN) 851617141.

Jaarrekening van 2022 downloaden?

Jaarrekening 2021 downloaden? Klik hier :

Jaarrekening 2020 downloaden? Klik hier : Jaarrekening 2020

Activiteiten overzicht 2021
Donderdag avond 29 januari 2021 – Online Bingo avond
I.v.m. corona was dit een online activiteit. Alle kosten van de prijsjes enz. zijn uit onze reserves betaald. Er is geen eigen bijdrage van onze gasten gevraagd.
Donderdag 8 april 2021 –Online muziek avond
I.v.m. corona was dit een online activiteit. Alle kosten zijn uit reserves betaald. Er is geen eigen bijdrage van onze gasten gevraagd.
Juni 2021 – Zomer Foto Bingo mét ijsje bij Coava
I.v.m. corona hebben we een activiteit buiten georganiseerd, die onze gasten zelf konden lopen aan de hand van een fotobingo in de maand juni of juli. Het doel was het herkennen van bepaalde situaties in de Nijkerkse binnenstad. Na afloop konden ze een ijsje halen bij Coava. Ca. 40 gasten hebben hier aan deelgenomen. Er is geen eigen bijdrage van onze gasten gevraagd.
14 oktober 2021 – Hello You met Franky Stardust
De enige activiteit die op locatie kon worden gehouden en waarbij de gasten weer aanwezig konden zijn. Er waren ruim 40 gasten. Er werd een eigen bijdrage van € 5,= per gast gevraagd.
18 november 2021– Videobellen met Sinterklaas
I.v.m. corona was dit ook weer een online activiteit. Alle kosten van de cadeautjes enz. zijn uit onze reserves betaald. De cadeautjes werden bij de gasten thuis bezorgd. Er is geen eigen bijdrage van onze gasten evraagd.

Activiteiten overzicht 2022
20 januari 2022 – Online bingo 20 januari 2022
I.v.m. corona was dit een online activiteit. Alle kosten van de prijsjes enz. zijn uit onze reserves betaald. Er is geen eigen bijdrage van onze gasten gevraagd.
10 maart 2022 – Hello You Open podium
Deze keer waren we weer bij De Postkamer. We hadden ongeveer 30 deelnemers met ca. 20 optredens. Er werd een eigen bijdrage van € 5,= per gast gevraagd.
12 mei 2022 – Jeu de boules bij De Nijeboulers
We waren te gast bij de Jeu de boules vereniging in Nijkerk. Er was een grote opkomst van ca. 30 gasten. Met dank aan de vrijwilligers van De Nijeboulers. Er werd een eigen bijdrage van € 5,= per gast gevraagd.

25 juni 2022 (zaterdag) – Picknick + roofvogelshow en huifkartocht
We waren dit keer te gast bij Groot Hennekeler in Nijkerk. Een zeer leerzame roofvogelworkshop door een valkenier tezamen met een tochtje in de omgeving met een huifkar. De aansluitende picknick ter plekke is aangeboden door Glazen Thuis. Er werd een eigen bijdrage van € 5,= per gast gevraagd.
6 oktober 2022 – Jubileumavond met Franky Stardust met feestelijk diner
We waren dit keer te gast bij Restaurant De Vuurtoren in Nijkerk. We vierden ook dat Hello You Nijkerk 10 jaar bestaat met een feestelijk diner en een optreden van Franky Stardust. We hadden een hele grote opkomst. Er werd een eigen bijdragen van € 5,= per gast betaald.
10 november 2022 – Badabounce
Deze keer waren we weer bij De Postkamer. Een workshop in combinatie met een demonstratie van de Bouncies, een breakdanser en werd afgesloten met een échte battle. Er waren ca. 35 gasten. Er werd een eigen bijdrage van € 5,= per gast gevraagd. 15 december 2022 – Kerstbingo met kerstdisco We waren dit keer te gast bij Groot Hennekeler in Nijkerk. Eerst een ronde bingo en daarna een disco op kerstmuziek. We hadden een grote groep gasten op bezoek. Er werd een eigen bijdrage van € 5,= per gast gevraagd.

Activiteitenoverzicht 2023

Hello You’s wilde wereld – 9 februari 2023
De assistent van Freek Vonk, Sjef Overdijk, is samen met Johan de Varaan, en verder
o.a. een vogelspin en een slang naar de Postkamer gekomen. Ook werd er een quiz
over deze dieren gedaan. De opkomst was groot. De eigen bijdrage bedroeg € 5,=
per gast.
Bowlingavond – 13 april 2023
We zijn met een volle bus met gasten naar de Bowlingbanen in Barneveld geweest.
Een hele succesvolle avond met veel deelnemers. Ook hadden we deze avond een
aantal nieuwe jongere vrijwilligers, waarmee we heel blij zijn. Er werd een eigen
bijdrage van € 10,= per gast gevraagd.
Veluwe Wandeltocht – 13 mei 2023
Het was de eerste keer dat we met 10 enthousiaste gasten als groep van ‘Hello You’
de 5 km meegelopen hebben. Het was erg gezellig en het weer werkte ook heel goed
mee. Iedereen vond erg leuk en het is zeker voor herhaling vatbaar. De bijdrage was
gelijk aan het inschrijfgeld voor de wandeltocht.
Varen met Hello You – 8 juni 2023
Deze keer waren we weer te gast bij De Zuidwal, zeil- en motorbootvereniging in
Nijkerk. Een grote opkomst van gasten en veel gastvrijheid van de grote groep
schippers van De Zuidwal. De gasten betaalden € 5,= per persoon.
Muziek met Zeemanskoor Nijkerks Welvaren – 28 september 2023
Een hele gezellige muzikale avond met heel veel sfeer die in de Postkamer werd
verzorgd door het grote Zeemanskoor. Er werden veel bekende en minder bekende
meezingers ten gehore gebracht. Er werd een eigen bijdrage van € 5,= per gast
gevraagd.

Sport- en spelavond – 9 november 2023
We waren te gast in de VMBO-sportzaal van het Corlaer College waar we o.l.v. Stef,
leraar lichamelijke opvoeding, met een aantal Expeditie-Corlaer-leerlingen, een
circuit met veel verschillende spellen en sporten gedaan hebben. Er was een hele
grote opkomst. De gasten betaalden € 5,= eigen bijdrage.

Kerstavond – 14 december 2023
Groot Hennekeler in Nijkerk was deze keer de locatie van onze activiteit. De avond
werd gestart met playback van kerstmuziek door een 3-tal dames. Vervolgens werd
er een kerstverhaal verteld waarna een korte quiz hierover volgde. Als afsluiting kon
er nog even gedanst worden. We hadden een grote groep gasten op bezoek. Er werd
een eigen bijdrage van € 5,= per gast gevraagd.

Alle activiteiten konden alleen georganiseerd worden met veel hulp van een grote groep
enthousiaste vrijwilligers, waarvoor heel veel dank
.

ANBI-goedgekeurddoel-300x300

Contactgegevens
E-mail: helloyounijkerk @ gmail.com
Website: www.helloyounijkerk.nl
Telefoon: 06-38255048
Contactadres: Kotter 9, 3863 ER Nijkerk

Bestuurssamenstelling:
Liesbeth Kranenburg – de Graaf (voorzitter)
Anne Marie Bartels – Wouters (secretaris)
Martin Schuurman (penningmeester)
Bep Spruijt – van den Boom 
Anja Vedder – van Essen
Kirsty Koppenrade
Dick Groenewoudt

Doelstelling
De stichting heeft ten doel de sociale contacten onder mensen met een verstandelijke beperking te vergroten middels activiteiten waardoor zij hun sociale netwerk kunnen uitbouwen en daardoor minder alleen staan en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Beleidsplan 2021
Er zijn in Nijkerk weinig gelegenheden waar mensen met een verstandelijke beperking elkaar kunnen ontmoeten, om deze reden is Stichting Hello You opgericht. Ons doel is 6 ontmoetingsavonden per jaar voor deze doelgroep te organiseren. De ontmoetingsavonden zullen een thema hebben. De activiteiten op zo’n avond sluiten aan op het thema van de avond. Gestreefd wordt dat het aantal bezoekers 40-60 per avond zullen bedragen.
Wij ontvangen bij activiteiten waar onze deelnemers daadwerkelijk aanwezig zijn een kleine bijdrage van elke deelnemer.
Los daarvan ontvangen wij incidenteel vanuit de Nijkerkse samenleving financiële giften c.q. donaties.
Al deze gelden worden besteed aan uitgaven voor activiteiten van de Stichting Hello You.
Wij volgen de COVID richtlijnen van de overheid, waardoor face to face ontmoetingen tijdelijk zijn vervangen door online activiteiten.

Beloningsbeleid
De stichting heeft geen werknemers in dienst. De bestuursleden ontvangen geen arbeid/beloningsvergoeding en/of vacatiegelden. Summier wordt op basis van declaraties soms enige onkosten vergoed.

Uitgevoerde activiteiten
We proberen ieder jaar zo’n 8 activiteiten te organiseren variërend van een theater avond tot een uitje, waarbij we gemiddeld zo’n 50 gasten per avond verwelkomen. De avonden worden georganiseerd door vrijwilligers. Stichting Careander stelt hiervoor gratis De Postkamer ter beschikking.

De laatste versie de Privacy verklaring van Hello You Nijkerk is hier te vinden.